05 Wrzesień 2011, 16:22

Cezary Krawczyk - naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego mówi o zmniej

04 Wrzesień 2011, 13:17

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, zgodnie z nowymi przepisami, zajął się us